Cách tắt thông báo phát trực tiếp live video trên Facebook
Home / Tin tức / Tắt thông báo phát trực tiếp

Tắt thông báo phát trực tiếp

Cách tắt thông báo live video trên Facebook

 

Việc Facebook cho phát live video nhiều người cảm thấy tiện lợi và thích thú nhưng bên cạnh đó vẫn có những người không thích việc live video trên facebook. Nhưng nếu người dùng muốn tắt thông báo phát trực tiếp chỉ cần vào phần cài đặt và tắt chế độ nhận thông báo về các video phát  trực tiếp từ bạn bè hoặc các trang cộng đồng.

20160330_221929

Vào cuối tháng 3 năm nay các tài khoản facebook tại Việt Nam đã cho người dùng phát video trực tiếp  trên tài khoản của mình. Mạng xã hội lớn nhất thế giới đã thử nghiệm tính năng này trên iPhone và sau đó đã mở rộng ra Android.

Screen_Shot_20160603_at_113736_PM

Việc hoạt động của tính năng live video này là khi tài khoản bạn bè, người bạn đang ở chế độ theo dõi thì Face book sẽ tự động bắn thông báo đến cho bạn. Tuy nhiên, hiện nay facebook đẩy mạnh việc gửi thông tin đến người dùng nhận thông báo, việc này làm khó chịu đến người dùng.

Screen_Shot_20160603_at_113652_PM

Nếu bạn muốn tắt thông báo phát trực tiếp, bạn vào phần cài đặt ( Setting). Sau đó chọn phần thông báo  ( Notifications) chọn mục video trực tiếp ( Live Video). Facebook đã mặc định tất cả các tài khoản ở chế độ bật Live Video. Có 2 mục tắt video cho bạn lựa chọn là tắt đề xuất và tất cả đều tắt.