Google Glass Archives - Trí Anh Solution
Home / Giải pháp / Công Nghệ / Google Glass

Google Glass

Kính thông minh Google Glass

a0b3c4cefadeb2233f745f85c1dfb012

  Kính thông minh Google Glass Google Glass là gì? Google Glass là chiếc kính thông minh có khả năng kết nối với Wifi hoặc Bluetooth thực hiện các thao tác như:

Xem thêm