Leap Motion Archives - Trí Anh Solution
Home / Giải pháp / Công Nghệ / Leap Motion

Leap Motion

Phần mềm điều khiển bằng cử chỉ

faa1c80a798fdf0ba8e9171229d57b50

  Leap Motion- Phần mềm điều khiển bằng cử chỉ   Leap Motion là gì? Leap Motion là thiết bị giúp con người tương tác với máy tính, người dùng có thể sử dụng các ứng dụng trên máy tính thông qua phần mềm điều khiển bằng cử chỉ tay.

Xem thêm