Oculus Rift - Birdy Archives - Trí Anh Solution
Home / Giải pháp / Công Nghệ / Oculus Rift – Birdy

Oculus Rift – Birdy

Kính thực tế ảo Oculus

f0a11517945208076c594a0fa844e5be

  Kính thực tế ảo Oculus Rift- biến thành chim với đôi cánh gỗ   Oculus Rift là gì? Kính thực tế ảo Oculus Rift mang lại sự trải nghiệm cho người dùng cảm giác như đang ở thế giới thật.

Xem thêm