Điện toán đám mây Archives - Trí Anh Solution
Home / Giải pháp / Network / Điện toán đám mây

Điện toán đám mây

Giải pháp điện toán đám mây

8ff7f5bc27d4071c9ba8f9bf450b9c2f

  Giải pháp điện toán đám mây cho doanh nghiệp –  Cloud Computing Điện toán đám mây là gì? Giải pháp điện toán đám mây (Cloud Computing)  là các nguồn điện toán bao gồm phần mềm, dịch vụ.. nằm trên đám mây (máy chủ ảo) thông qua Internet.

Xem thêm