STRATO Cloud Server Archives - Trí Anh Solution
Home / Giải pháp / STRATO Cloud Server

STRATO Cloud Server

Điện toán đám mây

e921de4fd3f061c1a3f4038850f19c94

  Cloud Servers – Trung tâm dữ liệu điện toán đám mây   Cloud Servers là gì? Cloud Servers được xây dựng dựa trên máy chủ ảo với yêu cầu nghiêm ngặt của trung tâm dữ liệu  điện toán đám mây.

Xem thêm