Asterisk Archives - Trí Anh Solution
Home / Hỗ trợ / Asterisk

Asterisk

Cài đặt Tổng đài Asterisk

cài đặt tổng đài asterisk

Cài đặt Tổng đài Asterisk Hướng dẫn cài đặt tổng đài Asterisk 11 Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách thức cài đặt tổng đài Asterisk 11 từ source trên Hệ điều hành CentOS 6 A/ Cài đặt hệ điều hành và cấu hình hệ thống …

Xem thêm