Công nghệ mới ra đời vượt mặt web trên di động tại Việt Nam
Home / Tin tức / Công nghệ mới ra đời

Công nghệ mới ra đời

Công nghệ mới ra đời vượt mặt web trên di động tại Việt Nam

Theo báo cáo chuyên sâu về di động ở Việt Nam của Opea Mediawoeks đã cho thấy người dùng tại Việt Nam có tỉ lệ nhấp chuột trong các công nghệ mới ra đời gấp 1,5 lần so với web di động.

cac-ung-dung-pho-bien-theo-tan-so-quang-cao-duoc-hien-thi-small-small-1469426436

Trong báo cáo cho thấy quảng cáo trên các ứng dụng vượt trội hơn hẳn so với trên nền tảng di động tại Việt Nam. Tỉ lệ nhấp chuột trong các ừng dụng cao hơn gấp 1,5 lần so với web di động. Từ đó đem lại doanh thu quảng cáo trên các ứng dụng cao cấp gấp 5,3 lần so với quảng cáo trên web trên nền tảng di động.

Trong các thể loại ứng dụng trò chơi là danh mục ứng dụng dẫn đầu trong tần suất quảng cáo được hiển thị trong nền tảng quảng cáo trên di động của Opera tại Việt Nam vào tháng 3- 2016, tiếp theo là công nghệ lập trình, nghệ thuật và giải trí. Sau đó là âm nhạc, video và Media và cuối cùng là tin tức và thông tin.

Việt Nam là thị trường đang phát triển về sử dụng ứng dụng di động và quãng cáo trên các ứng dụng này. “ ông Vikas Gulati, Giàm đốc khu vực Châu Á của Opera MediaWorks chia sẻ, “ nhiều xu hướng thật sự rất hấp dẫn ví dụ như sự phổ biến của các trò chơi trên di động và quảng cáo trong hạng mục du lịch đạt hiệu quả tương tác cao nhất tại Việt Nam.”

Báo cáo của Opera Mediawork còn đưa ra được kết quả người dùng trong khu vực Châu Á- Thái Bình Dương đang dành khoảng 46 phút mỗi ngày trong mỗi ứng dụng phổ biến này- lâu hơn mức trung bình toàn cầu là 30 phút. Mỗi lần sử dụng trung bình kéo dài  9,6 phút, cao hơn mức trung bình toàn cầu là 8,5 phút.