Đăng ký thông tin thuê bao di động phải chụp ảnh chân dung
Home / Tin tức / Đăng ký thông tin thuê bao di động

Đăng ký thông tin thuê bao di động

Đăng ký thông tin thuê bao di động

Đăng ký thông tin thuê bao di động phải chụp ảnh chân dung

Nếu không bổ sung thêm ảnh chân dung khi số điện thoại đã đăng kí thông tin thuê bao di động thì thuê bao người dùng có thể bị tạm ngừng cung cấp dịch vụ viễn thông một chiều sau 15 ngày và tạm ngưng cung cấp dịch vụ chiều còn lại kể từ 15 ngày tiếp theo.

đăng ký thông tin thuê bao di động

Ngoài những thông tin hiện hành như:  CMND, người dùng di động kể cả trả trước hoặc sau phải cung cấp thêm ảnh chân dung mới đủ điều kiện làm chủ sở hữu hợp pháp của SIM điện thoại. Quy định mới này khiến cho người dùng thuê bao di động chưa hài lòng.

Theo nghị định 49/2017 sau 12 tháng kể từ ngày nghị định có hiệu lực (24-04-2017) các doanh nghiệp viễn thông phải đảm bảo toàn bộ các thông tin về thuê bao trong cơ sở dữ liệu của mình đúng với quy định trên. Trong khoảng thời gian này (24-4-2017 đến 24-4-2018) các doanh nghiệp của viễn thông di động có trách nhiệm rà soát, hướng dẫn, yêu cầu các thuê bao di động trả trước- đang sử dụng dịch vụ nhưng lại chưa tuân thủ theo đúng quy định thực hiện lại giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung theo quy định tại nghị định này.

Với những thuê bao di động đã đăng kí thông tin chính xác không cần thực hiện lại việc giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.  Trong quy định cũng đã nêu rõ doanh nghiệp phải bổ sung thêm ảnh chụp chân dung và có trách nhiệm xuất trình, tự cập nhật lại thông tin thuê bao cho phù hợp với quy định này.

Bên cạnh đó doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính chính xác của thông tin thuê bao đó. Điều đặc biệt lưu ý, khi doanh nghiệp rà soát và phát hiện các thuê bao đã đăng kí nhưng thông tin không đúng quy định phải thông báo liên tục trong 5 ngày, mỗi ngày ít nhất 1 lần yêu cầu cá nhân, tổ chức thực hiện lại giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

Những trường hợp cá nhân hoặc tổ chức không thực hiện yêu cầu sẽ bị tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông một chiều sau 15 ngày kể từ ngày thông báo. Nhà mạng sẽ tiếp tục thông báo và thuê bao sẽ bị tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông hai chiều sau 15 ngày tiếp theo nếu như không thực hiện yêu cầu. 30 ngày sau nếu thuê bao vẫn không thực hiện yêu cầu sẽ bị chấm dứt cung cấp dịch vụ viễn thông.

Theo Đức Thiện/ Tuổi trẻ