1 line gọi ra báo forbidden, các line khác gọi được

Do đang bật Hide Callerid
‘Báo KH tắt Hide Callerid trên Tcall

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.