Click to call trên tcrm trả về thông báo ‘Extension 1117XXX not online’

Báo agent rút nguồn điện thoại cắm lại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.