IP phone không bật DND nhưng gọi local báo Busy here

Báo KH thao tác *79 để nhận cuộc gọi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.