Pickup *8# ko dc KH báo ko rước line từ máy đang đổ chuông về ko dc

Trong mục extension khai thêm device option Callgroup,Pickupgroup
Tạo context KHVietTourHN_Pickup để manual với phần thông tin mẫu như sau:
;KHVietTourHN
exten => _*888701,1,Pickup(88701)
exten => _*888701,2,Hangup()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.