[TCRM][HEAD Khánh An] Tạo mới Bộ Câu hỏi cho Chiến dịch Khảo sát

– Vào CRM https://khanhan.tcrm.vn/site/login
– Vào Khách hàng => Chiến dịch => Nhóm câu hỏi để tạo Bộ câu hỏi cho Chiến dịch Khảo sát
– Gửi thử tin ZNS với Bộ câu hỏi mới
– Vào Báo cáo chiến dịch Q&A để report xem hệ thống có cập nhật bộ câu hỏi mới không.
– Báo lại với khách hàng đã cập nhật Bộ câu hỏi mới”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.