[TCRM][TGKC] Gửi tin ZNS Khảo sát

[Thế Giới Kim Cương] – Vào Chiến dịch=> Danh sách chiến dịch => Nhóm liên hệ => và Tạo bộ Câu hỏi trên CRM KH
– Vào chiến dịch => Auto Campaign => Quản lý chiến dịch
– Vào Quản lý => Cài đặt => mẫu tin => và tạo mẫu template gửi tin ZNS kết nối với nhóm câu hỏi đã tạo
=> tạo chiến dịch Khảo sát dịch vụ, theo template đã tạo sẵn”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.