thay đổi lời chào MusicOnHold trong queue

đổi lời chào mới, vào asterisk dùng lệnh:
moh reload

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.