Tìm lại các cuộc vào 1900 bị ngắt ở giây thứ 10, do tài khoản chính hết tiền

Vào Lịch sử cuộc gọi, lọc chi tiết
Loại cuộc gọi: IN
Trạng thái: Abandon
Thời gian gọi: <= 10s

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.