Khác biệt giữ người làm việc hiệu quả cao và người nhiều việc
Home / Tin tức / làm việc hiệu quả cao

làm việc hiệu quả cao

Khác biệt giữ người làm việc hiệu quả cao và người nhiều việc

Để làm việc một cách hiệu quả, đừng bao giờ cho rằng bạn cần phải làm việc thật nhiều, vì làm nhiều chưa chắc đã hiệu quả.

Có nhiều người thường cho rằng một người luôn bận rộn làm việc luôn tay luôn chân là những người làm việc vô cùng hiệu quả và đạt năng suất cao trong công việc thế nhưn đó chỉ là quan niệm sai lầm. Làm việc nhiều không có nghĩa là làm việc hiệu quả, và làm việc hiệu quả cũng không có nghịa là bạn phải cắm đầu vào làm không ngừng nghỉ suốt cả ngày lẫn đêm.

Xem những hình ảnh so sánh dưới đây bạn sẽ hiểu lý do vì sao:

1012111

85924376