HomeProducts

Products

  • Sapporo Summer

    Sapporo Summer

    Ứng dụng App Sapporo Summer – Trí Anh Solutions được xây dựng tạo ra sân chơi kết hợp quảng bá thương hiệu Sapporo

  • Castrol World cup 2014 tại Hà Nội

    Castrol World cup 2014 tại Hà Nội

    Ứng dụng “Castrol WorldCup” được Trí Anh Solutions xây dựng với tính năng: Người tham gia cũng có thể tải ứng dụng “Castrol WorldCup” về điện thoại và tiến hành tạo tài khoản thông qua Ứng dụng này, (chương trình tương tác xe lưu động, trang web).

Tri Anh Techlology Solution Co., Ltd.

Address: Floor 4- P1- 4.23- Prince Residence Building
  17-19-21 Nguyen Van Troi, W.12, Phu Nhuan Dist., HCMC, Vietnam
19001210
sales@trianh.vn
www.trianh.vn