Theo dõi tin nhắn qua điện thoại - Trí Anh Solution
Home / Giải pháp / Tổng đài SMS 8X79 / SMS Tracking / Theo dõi tin nhắn qua điện thoại

Theo dõi tin nhắn qua điện thoại

SMS Tracking

SMS Tracking – ng dng dch v qun lý, theo dõi tin nhn qua đin thoi

 

SMS Tracking  – ứng dụng theo dõi tin nhắn qua điện thoại được định vị toàn cầu theo dõi chính xác, cho phép vị trí, tài sản của bạn sẽ được hiển thị với một mô hình theo thời gian. Ngoài ra SMS Tracking  là ứng dụng mật, với các biểu tượng của ứng dụng  thông thường sẽ hiện thị lên tuy nhiên với SMS Tracking  không được hiển thị.

SMS Tracking là gì?

Nếu bn mong mun theo dõi các hot đng ca doanh nghip mình ngay khi xa thì SMS Tracking  là sự lựa chọn thích hợp cho doanh nghiệp của bạn. SMS Tracking  là ứng dụng quản lý, định vị, theo dõi tin nhắn qua điện thoại với khả năng bảo mật cao lưu giữ SMS, MMS.

sms-tracking-3_1
images (1)

Li ích ca SMS Tracking

  • Độ bảo mật cao
  • Giao diện website dễ sử dụng
  • Sử dụng đơn giản
  • Độ chính xác cao

Giải pháp SMS Tracking  có thể quản lý chặt chẽ tài sản, phương tiện… Hãy liên hệ với chúng tôi để SMS Tracking  đề ra giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp của bạn.