Oculus-Rift Archives - Trí Anh Solution
Home / Giải pháp / Công Nghệ / Oculus-Rift

Oculus-Rift

Thực tế ảo Oculus

bdb420b2663039460c7a0dbab446c09c

  Công nghệ thực tế ảo VR   VR là gì? Vritual reality  viết tắt của VR là công nghệ thực tế ảo giúp con người tương tác với môi trường mô phỏng như thế giới thật.

Xem thêm