Chính Sách Bảo Mật

Chính sách quyền riêng tư Ứng Dụng QLSDN

01 tháng 12 tháng 2023

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ Tri Anh Solutions ( Sau đây gọi là Công ty của chúng tôi, được viết tắt là TAS) Chính sách...

Xem chi tiết
Chính sách quyền riêng tư Facebook – 3510567195933395

20 tháng 07 tháng 2023

Điều Khoản Sử Dụng TAS CS Ứng dụng TAS CS có tính tùy biến cao, chỉ dùng cho doanh nghiệp, hoạt động trên các server...

Xem chi tiết
Chính sách quyền riêng tư Facebook – App – CS 767412870845794

20 tháng 07 tháng 2023

Điều Khoản Sử Dụng TAS CS Ứng dụng TAS CS có tính tùy biến cao, chỉ dùng cho doanh nghiệp, hoạt động trên các server...

Xem chi tiết
Chính sách quyền riêng tư Facebook- App – Wasuco – NB – 1245837929187191

20 tháng 07 tháng 2023

Điều Khoản Sử Dụng TAS CS Ứng dụng TAS CS có tính tùy biến cao, chỉ dùng cho doanh nghiệp, hoạt động trên các server...

Xem chi tiết
Chính sách quyền riêng tư Facebook – App TCRM DMCL 1452616835269810

20 tháng 07 tháng 2023

Điều Khoản Sử Dụng TAS CS Ứng dụng TAS CS có tính tùy biến cao, chỉ dùng cho doanh nghiệp, hoạt động trên các server...

Xem chi tiết
Chính sách quyền riêng tư Facebook – App – CS4 – ID – 1315923835995396

20 tháng 07 tháng 2023

Điều Khoản Sử Dụng TAS CS Ứng dụng TAS CS có tính tùy biến cao, chỉ dùng cho doanh nghiệp, hoạt động trên các server...

Xem chi tiết
Chính sách quyền riêng tư Facebook – App – Phát Tiến – 746135577059285

20 tháng 07 tháng 2023

Điều Khoản Sử Dụng TAS CS Ứng dụng TAS CS có tính tùy biến cao, chỉ dùng cho doanh nghiệp, hoạt động trên các server...

Xem chi tiết
Chính sách quyền riêng tư Facebook – App CS3 3510567195933395

13 tháng 07 tháng 2023

Điều Khoản Sử Dụng TAS CS Ứng dụng TAS CS có tính tùy biến cao, chỉ dùng cho doanh nghiệp, hoạt động trên các server...

Xem chi tiết
Facebook Privacy Policy

13 tháng 07 tháng 2023

Terms of use TAS CS The TAS CS application is highly customizable, for business use only, operating on TAS’s own servers. Key features of the...

Xem chi tiết
Chính sách quyền riêng tư

11 tháng 07 tháng 2023

ĐIỀU KHOẢN VÀ QUYỀN RIÊNG TƯ TAS THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN KHI NÀO? TAS có thể nhận bất kỳ thông tin nào từ bạn...

Xem chi tiết

XU THẾ TẤT YẾU

Đồng hành xu thế chuyển đổi số cho doanh nghiệp cả nước.

Liên hệ ngay với chúng tôi qua số
hotline 1900.2727777 để được hướng dẫn.

Chúng tôi trân trọng và rất hân hạnh được phục vụ!