Email Marketing Archives - Trí Anh Solution
Home / Marketing / Email Marketing

Email Marketing

Email Marketing

a314192ec488d8bfa7c94e99c36cfcdc

  Giới thiệu Email Marketing   Email Marketing là gì? Email Marketing là một hình thức của Marketing trực tiếp sử dụng Email ( Thư điện tử làm phương tiện truyền thông tin tới khách hàng tiềm năng. Theo định nghĩa rộng: mỗi một email gửi tới khách hàng hoặc …

Xem thêm