Kính thông minh Google Glass - Trí Anh Solution
Home / Giải pháp / Công Nghệ / Google Glass / Kính thông minh Google Glass

Kính thông minh Google Glass

 

Kính thông minh Google Glass

Google Glass là gì?

Google Glass là chiếc kính thông minh có khả năng kết nối với Wifi hoặc Bluetooth thực hiện các thao tác như:

  • Chụp ảnh tự động, video: chỉ cần ra khẩu lệnh “OK, Glass” hoặc chạm tay vào Touchpad nằm phía gọng bên phải. Ngoài ra có thể nhìn thẳng vào module của kính cho đến khi đèn tín hiệu sáng.
  • Google Glass sẽ hiện thị kết quả tìm kiếm qua kết nối dữ liệu bằng Smartphone
a0b3c4cefadeb2233f745f85c1dfb012
d146b50a80977289d752aff2e34b79f5
  • Google Glass sẽ hiển thị đường đi ngay trước mặt bạn từ điểm A đến B, hiện thị đúng con đường bạn, bản đồ bạn cần thông qua Google Maps
  • Dịch thuật
  • Google Glass có thể nhắc bạn làm một số nhiệm vụ
  • Google Glass hỗ trợ các cuộc gọi thoại
  • Kính thông minh Google Glass có thể điểu khiển bằng cử chỉ