Hỏi về thông tin gửi tin broadcast trên Zalo OA Hỏi thăm thông tin tạo Chiến dịch khảo sát trên CRM

– Trao đổi với Zalo về gửi tin broadcast
– Trao đổi lại với KH về thông tin gửi tin broadcast
– Trao đổi với KH gửi nội dung tin ZNS sớm để đăng ký với Zalo + Bộ câu hỏi chạy Chiến dịch Khảo sát

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.