[TCRM] [Family] Trả trạng thái Đơn hàng: K0403-23-006(Mã đơn hàng) về trạng thái Xuất hàng của khách hàng: 3170424( Mã khách hàng) DƯƠNG THỊ TƯƠI

– Vào CRM https://family7.tcrm.vn, https://family.tcrm.vn hoặc htpps://3qfms.tcrm.vn
– Switch sang user Luân_IT để chuyển trạng thái Đơn hàng: K0403-23-006 (mã đơn hàng) của khách hàng:3170424 (mã khách hàng) DƯƠNG THỊ TƯƠI về Xuất hàng
– Quản lý => Danh mục đơn hàng => Đơn hàng và trạng thái tiếp theo. Tạo trạng thái tiếp theo cho role SuperAdmin
– Sau đó vào danh sách đơn hàng 2 chuyển trạng thái => Xong “

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.