Lỗi thiếu số DID trong config

Vào Quản lý => Cài Đặt => Cấu hình kết nối tổng đài CCMS => Popup cấu hình máy chủ => Trunk List => kiểm tra mục didnum đã có đầu số didnum chưa nếu chưa có báo bộ phận tổng đài thêm vào

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.