[TCRM][HEAD Khánh An] Check vì sao không tạo phiếu yêu cầu từ Chat được

– Giải thích cho khách hàng vì tạo phiếu yêu cầu từ Chat cần có điều kiện tiên quyết là SĐT => Nếu không có SĐT thì hệ thống sẽ không cho tạo phiếu yêu cầu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.