[TCRM][SCTV] Gửi link Hyper Link ở trong Chat

– Lưu ý: chúng ta không thể đưa Hyper Link ẩn vào được trong chat.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.