[TCRM][MAT SAI GON] Tạo 3 User cho 3 bệnh viện mắt MSG Vinh, MSG Nha Trang, MSG Láng gửi tin SMS

– Báo Kinh Doanh nắm thông tin và Kinh doanh tạo task thêm 3 User cho Bệnh viện Mắt Sài Gòn.
– Nhận Task từ Kinh doanh để xử lý.
– Lưu lại thông tin 3 User.
– Gửi thông tin User cho BVM”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.