Lấy báo cáo campaign gửi mail tự động cho MM

– Vào Quản lý=> Cài đặt => Cấu hình cron
– Cập nhật hoặc tạo mới 1 cron tên Rút báo cáo chiến dịch, và nhập các thông tin bên dưới:
‘ob-commands/export-report-campaign-details ‘4;5;9’ ‘quyen.dang@beesnext.com;thuyenquyendang@gmail.com’ ‘phuongsupervisor2021@gmail.com;kimthu.le@beesnext.com;duytran0803v@gmail.com;lethikimthu2708@gmail.com;vy.nguyen@beesnext.com;Thanhnga071990@gmail.com;nguyenainhu9999@gmail.com’ ‘2023-04-12’

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.