[TCRM][TAS] Thiết lập kịch bản gửi tin DVS cho keyword GIAHAN & TGKC

– Keyword GIAHAN
1. Vào support.trianh.vn => Đơn hàng => SMS System => SMS 8×79 => Report Keyword SMS IN để lấy thông tin SMS đang gửi của Keyword.
2. Tạo File lịch bản theo Keyword với Đầu số muốn gửi cùng Từ khóa và Tin MO trả về mong muốn theo kịch bản
3. Gửi thông tin FIle cho bên DVS để khai báo.(A.Tiến_DVS khai báo với Telco) => Đang chờ bên DVS phản hồi kết quả.
4. Cấu hình kịch bản vào Code(A.Duy_TAS cấu hình) => Đang chờ cấu hình trong code
– Keyword TGKC
1. Vào support.trianh.vn => Đơn hàng => SMS System => SMS 8×79 => Report Keyword SMS IN để lấy thông tin SMS đang gửi của Keyword.
2. Tạo File lịch bản theo Keyword với Đầu số muốn gửi cùng Từ khóa và Tin MO trả về mong muốn theo kịch bản
3. Gửi thông tin FIle cho bên DVS để khai báo.(A.Tiến_DVS khai báo với Telco) => Đang chờ bên DVS phản hồi kết quả.
4. Cấu hình kịch bản vào Code(A.Duy_TAS cấu hình) => Đang chờ cấu hình trong code”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.