KH báo hoán đổi sđt trong view KH

Vào Khách hàng => Danh sách KH => Tìm KH cần xử lý => click vào icon “Chuyển số điện thoại”để chuyển => Báo KH đã xử lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.