Server báo Disk: 91%

Xóa log:
find /var/* -type f -exec du -Sh {} + | sort -rh | head -n 20
truncate -s 0
các file có thể xóa log: security, debug.log, info.log

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.