Lời chào trong queue, KH sẽ nghe lời chào này trước khi đổ chuông xuống Agent

Lời chào trong queue, KH sẽ nghe lời chào
này trước khi đổ chuông xuống Agent

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.