Lỗi Watiing Call nhà xe HueNghia ko Clear trên Dashboard

Chạy link này để xoá waitingcall trong queue, nếu queue khác phải thảy đỏi đúng nunber queue
http://huenghiaccms.talking.vn:1101/webservice/clearWaitingCall?queues=790006

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.