[TCRM][Akzonobel] Cần gửi tin nhắn khi tạo phiếu yêu cầu

– Vào CRM akzo-vpn.tcrm.vn
– Vào Quản lý – Danh mục yêu cầu – Yêu cầu và trạng thái tiếp theo
– Tạo phiếu yêu cầu ở 3 mục => chọn 1 loại nội dung cần gửi
– Từ mới qua Đang xử lý => gửi 1 tin
– Từ Đang xử lý qua Đã xử lý => gửi 1 tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.