Mất report Incomming Call hoặc Outgoing Call trên tổng đài

Mất report nguyên nhân cấu hình inbound,outbound –> Để ý dấu cách trong từng options
#######Attempt to reach a non-existent destination for Gosub: (Context:inbound-hangup-handler, Extension:02873036768 , Priority:1)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.