[TCRM][TTU] Xử lý phiếu sau khi chọn trạng thái nhưng ô trạng thái không cho chọn kết quả

– Vào trang yeucaudichvu.com
– Vào menu Cài đặt – kiểm tra đã cấu hình “”Quản lý kết quả gọi””
– Nếu chưa có thì tạo thêm kết quả gọi
– Vào Cài đặt – Quản lý kết quả gọi ticket – Thêm kết quả vừa tạo vào”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.