[TCRM][Indining] Vào Chat không thể xem được lịch sử chat Facebook

– Vào CRM indining.tcrm.vn
– Liên lạc – Chat – Click vào tên khách hàng để mở lịch sử chat facebook
– Thông báo “”Bạn không có quyền truy cập chức năng này””
– Mở Winscp vào server indining
– Vào modules/socialmsg/components/facebook/chat/ thay file Chat.Api.php bằng file mẫu Khang gửi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.