khách hàng không login được agent

– Kiểm tra đã add agent cho user chưa?
– Kiểm tra thông tin user có add vào đúng server tổng đài chưa? (có KH sử dụng 2 server tổng đài khác nhau)
– kiểm tra agent này đã được tạo trên tổng đài hay chưa?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.